Udostępnianie Wi-Fi w pojazdach transportu miejskiego i długodystansowego staje się standardem wśród najlepszych przewoźników. Jest także udogodnieniem docenianym przez pasażerów, zwiększającym atrakcyjność przewoźnika oraz umilającym czas podróży.

Wi-Fi stanowi również wartościowy kanał komunikacyjny i marketingowy, charakteryzujący się dużym współczynnikiem dotarcia i wysoką przyswajalnością przekazu. Pozwala to przewoźnikom uzyskać dodatkowe korzyści, rekompensujące wydatki na utrzymanie usługi w ruchu, jak również wzbogacić przekaz o wartościowe dla pasażerów informacje dotyczące tras i czasu przejazdu, godzin odjazdu oraz promocji własnych przewoźnika.

Hotspoty Wi-Fi w pojazdach zazwyczaj wykorzystują połączenie 3G/LTE dla zapewnienia łączności z Internetem. Większość nowych pojazdów fabrycznie wyposażona jest w urządzenia udostępniające połączenie Internetowe. Starszy tabor może być w takie urządzenia doposażony. Urządzenia mogą być zintegrowane z zewnętrznymi systemami zarządzania, dzięki czemu można centralnie ustawiać parametry pracy, w tym definiować wygląd stron startowych hotspota, wyświetlanych reklam, jak również monitorować parametry pracy urządzenia, połączenia z Internetem oraz pozycji pojazdu.

Stały monitoring parametrów pracy urządzeń pozwala na wykrywanie nieprawidłowości sprzętu, analizę obciążenia sieci oraz zasięgu sygnału, wykorzystywane pasmo oraz transfer LTE, jak również – w przypadku integracji urządzenia z pojazdem – analizę parametrów pojazdu jak poziom napięcia zasilania, pozycję geograficzną, prędkość i zużycie paliwa, a przy integracji z systemami przewoźnika i aplikacjami dla podróżnych – informację o potencjalnych opóźnieniach, korkach czy zmianach w rozkładzie jazdy.

Przy udostępnianiu Internetu należy uwzględnić spełnienie wymagań prawnych w zakresie możliwości identyfikacji korzystających z Internetu w przypadku stwierdzenia naruszeń. System zarządzający powinien być w stanie identyfikować użytkowników korzystających z hotspota w zadanym okresie czasu, jak również posiadać mechanizmy umożliwiające przekazanie tych danych stosownym służbom w przypadkach wymaganych prawnie.

W przypadku wykorzystania funkcjonalności Presence dodatkowym atutem jest możliwość określenia schematu przebywania pasażerów w pojeździe w tym:

  • czasu spędzanego z podziałem na rejony,
  • częstości podróżowania,
  • schematu tygodniowego podróżujących,
  • obłożenia tras z podziałem na podróżujących systematycznie i nieregularnie,
  • różnicy w obłożeniu tras w zależności od dni tygodnia, pór dnia oraz okresów świątecznych,
  • zmiany w obłożeniu tras na przestrzeni czasu.