Inicjatywa WiFi4EU i prostsze zasady tworzenia hotspotów przez JST

Dostęp do bezpłatnego Internetu dostarczany przez Jednostki Samorządu Terytorialnego stanie się popularniejszy dzięki Inicjatywie Komisji Europejskiej WiFi4EU oraz zmienianym obecnie przepisom polskim, w tym przyjętym 4 stycznia 2018 przez Radę Ministrów „Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw”, który ma niebagatelny wpływ na sposób świadczenia bezpłatnego dostępu do Internetu przez […]

Read more