Dostęp do darmowego Internetu Wi-Fi na stacjach paliw stał się standardem.

Stanowi wartość dodaną dla kierowców oraz zysk marketingowy dla właścicieli stacji paliw.
Najnowsze badania przeprowadzone przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia pokazują, że dostęp do darmowego Internetu Wi-Fi na stacjach paliw jest dla Klientów równie ważny co myjnia samochodowa, a istotniejszy od sklepu z akcesoriami oraz bankomatu. Pokazuje to oczekiwania oraz preferencje kierowców, zaliczając jednocześnie darmowe Wi-Fi do obowiązkowego wyposażenia każdej dobrej stacji paliw.

Źródło: Badanie satysfakcji klientów stacji paliw, ARC Rynek i Opinia, kwiecień 2016

Kierowcy transportu długodystansowego publikują informacje, na których stacjach dostęp do Wi-Fi jest możliwy i darmowy, co zwiększa atrakcyjność takich stacji paliw wśród klientów dysponujących największym wartościowo potencjałem zakupowym.

Dodatkowo udostępnienie Internetu Wi-Fi powoduje wydłużenie czasu przebywania w obiekcie użytkowników korzystających z Wi-Fi (tzw. dwell-time), co skutkuje zwiększoną możliwością dotarcia z promocjami, jak również możliwością skutecznego wykorzystania mechanizmów up-sale, zwłaszcza w zakresie produktów wysokomarżowych. W ten sposób dostęp do Wi-Fi na stacjach benzynowych pozwala na zwiększenie sprzedaży oraz marży przy niskim koszcie wdrożenia i utrzymania technologii.

Przy dodatkowym wykorzystaniu technologii WiFi-Presence właściciele stacji mogą w trybie rzeczywistym obserwować zmiany w czasie przebywania Klientów (dłuższe kolejki, zmiana w profilu zakupowym skutkująca przepełnieniem stacji itp.) a wynikowo reagować w celu usprawnienia obsługi.

Do części stacji paliw – zwłaszcza stacji premium, znajdujących się przy trasach długodystansowych – należą parkingi dla TIRów oraz motele. W przypadku takich obiektów dostęp do Wi-Fi jest nie tylko oczekiwany, lecz wymagany. Obiekty tego typu muszą – w obecnych czasach – zapewnić szybki i bezpieczny Internet dla swoich gości. W przeciwnym przypadku ich atrakcyjność w oczach Klientów będzie maleć na rzecz innych obiektów.

W celu maksymalizacji korzyści z dostarczenia Wi-Fi kierowcom realizacja nowoczesnego dostępu do Internetu Wi-Fi na stacjach paliw wymaga stałego nadzoru nad jakością połączenia oraz wykorzystania systemu pozwalającego na publikację treści marketingowych. Jednocześnie – zważywszy specyfikę dostępu typu hotspot – dużą wagę należy przyłożyć do bezpieczeństwa udostępniania oraz prawidłowego izolowania dostępu od wewnętrznych systemów stacji, równolegle korzystających z połączenia z Internetem – jak systemy kasowe czy wykorzystywane do płatności elektronicznych. Prawidłowy projekt powinien uwzględniać wymagania i oczekiwania kierowców, jak również zabezpieczenie sieci wewnętrznej przed ingerencją osób trzecich.